ÜLKEMİZDE STRATEJİK ÖNEME SAHİP ?CEYHAN OSB? NİN KURULMASI PROJESİ

27 Ocak 2014 Günü saat 16.00'da CTO toplantı Salonu'nda  Çukurova Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında hibe desteği alan “Ülkemizde Stratejik Öneme Sahip Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi nin Kurulması” isimli proje'nin açılış toplantısı gerçekleşti.

Ceyhan Kaymakamı Sayın Gürbüz Karakuş, Ceyhan Vergi Dairesi Müdürü Sayın Fevzi Okuyan, Ceyhan Ticaret Odası Üyeleri, Basın ve çak sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantıyaklaşık 1 saat kadar sürdü. 

Çukurova Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında hibe desteği alan “Ülkemizde Stratejik Öneme Sahip Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi nin Kurulması” isimli projemizOSB başvurusu teknik çalışmaları çerçevesinde şekillendirilmiştir.

 

Proje Amacı:

 Bölgenin kalkınması ve rekabet gücünün arttırılması için, bölgede sosyal ve ekonomik açıdan kritik öneme sahip Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi’ nin kurulması. Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesi için Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi teknik ve planlama çalışmalarının yapılması

 

Proje Sonuçları:

Kısa Vadeli

*Proje Koordinatörü ve Proje Sekreteri İstihdam edildi.

*Jeoloji Mühendisi görevlendirildi.

*Harita Mühendisi görevlendirildi.

*OSB Bilgilendirme Raporu Hazırlandı.

*OSB Teknik Haritaları Hazırlandı.

*OSB Zemin Etüt Raporu Hazırlandı.

*OSB İzah Raporu Hazırlandı.

*3200 adet görünürlük materyali bastırıldı.

Uzun Vadeli

*OSB alanında %60-65 oranında sanayi parseli belirlenmesi 

*%35-40 lık oranda ise sosyal ve teknik donatı alanı belirlenmesi

*Talep edilebilecek maksimum parsellerinde karşılanabilmesi göz önünde tutularak tevhide uygun yapı alanlarının uygulanmasına özen göstermek kaydıyla yaklaşık 50 adet 20.000 m2, 100 adet 10.000 m2, 100 adet 5.000 m2 parsel üretilmesi

*ilk 6 ay içerisinde yatırım taahhüdü veren 10 firma resmi izinlerini alarak kurulması

*İlk 3 yıl içinde 15.000 kişinin istihdam edilmesi

*Bölge ekonomisine %2 lik katkı sağlanması                            

*Bölgede ithalat ve ihracatta %2 lik artış sağlanması                                       

*Vasıflı ve vasıfsız işgücünün istihdamında % 5 lik artış sağlanması