CEYHAN TİCARET ODASI - AB İKG "ROMANLAR BİLİNÇLENİYOR, CEYHAN BİLİNÇLENİYOR" PROSEJİ AÇILIŞ TOPLANTISI BAŞARI İLE TAMAMLANDI.

Ceyhan Ticaret Odası, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı İKG Program Otoritesi tarafından hibe desteği almaya hak kazandı. Bu projede dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılmasını hedefleyen bu proje ile toplumun bilinçlendirilmesini hedef alınmaktadır.

Ayrıca bu proje ile Roman nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Ceyhan ilçesi Şahinözbilen Mahallesinde yaşayan Romanların okuma-yazma kursu, mesleki eğitim kursu, staj programları ile işgücü piyasasına girmesi ve sosyal aktiviteler ile sosyalleşmesi, bilgilendirme seminerleri ile entegrasyonun sağlanması, bölge halkının bilinçlendirilmesi, firma, rol ve model ziyaretleri ile istihdam edilebilirliğinin arttırılmasını amaçlamaktadır.

Projenin resmi açılışı Ceyhan Öğretmenevi'nde 16.03.2017 tarihinde saat 11.30'da yapılan açılış toplantısı ile başladı.

Ceyhan Öğretmenevi'nde 16.03.2017 tarihinde saat 11.30'da başlayan Proje Açılış Toplantısı CTO Yönetim Kurulu Başkanı Şeref CAN'ın konuşması, CTO Genel Sekreter Yardımcısı Beyna Turgut GÜRLER'in Proje sunumu akabinde öğle yemeği organizasyonu ile son bulmuştur.

Proje; Kasım 2017'de tamamlanması planlanmaktadır.

Hedeflediğimiz Proje sonuçları:

*20 okuma yazma bilmeyen roman (10 erkek 10kadın) okuma kursu ile okuma öğrenecektir.

*20 ilkokul veya ortaokul mezunu işsiz roman (10 erkek 10kadın) mesleki eğitim kursu alacaktır.

*10 Lise mezunu roman (5 erkek 5 kadın) işbaşı programından faydalandırılacaktır.

*50 kişilik hedef grubu örnek firma, rol ve modelleri ziyaret edilecek.

*50 kişilik hedef grubu ldquo;yasal haklar ve kamu kurumları hizmetleri rdquo; hakkında bilgilendirilecektir.

*50 kişilik hedef grubun entegrasyonu için 2 adet sosyal aktivite (piknik/gezi ve sinema) düzenlenecektir.

*Şahinözbilen Mahallesinde yapılan 3 seminer ile Roman halkının bilinçlendirilmesi (300 kişi) ve entegrasyonu sağlanacaktır.

*Ceyhan Ticaret Odası'nda düzenlenen 2 seminer ile oda üyeleri (200 kişi) "ön yargı ve ayrımcılık" konusunda bilinçlendirilecektir.

*Şahinözbilen Mahallesinde yaşayan 3500 Roman üzerinde Sosyo-ekonomik Alan Araştırması yapıldı, Roman nüfusu sosyo-ekonomik-demografik veri tabanı oluşturulacaktır.

*Açılış ve kapanış olmak üzere 2 toplantı düzenlenecektir,

*5511 tanıtım materyali basıldı,

*Adana ilinde Roman nüfusu istihdamında %2,5 artış olması hedeflenmektedir.

*Entegrasyon ve Bilinçlendirme Faaliyetleri sonunda İŞKUR' a kayıtlı Roman nüfusunun %3 artması hedeflenmektedir.

*Roman nüfusu istihdamı ile Devlet teşviklerinden faydalanma oranı %2 artması hedeflenmektedir.