ADANA YATIRIM DESTEK VE TANITIM STRATEJİSİ TANITIM TOPLANTISI CTO'NUN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİ

Adana Valiliği himayelerinde Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) koordinasyonunda Adana İli'ne yönelik hazırlanan Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın katıldığı toplantı ile tanıtıldı.

ÇKA Adana hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş, Belediye Başkanları, Kaymakamlar, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu konuşmasında, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülen bu çalışmada Bakanlığın gönderdiği rehber doğrultusunda strateji belgesinin hazırlandığını belirterek, "Bu kapsamda belge "ana Metin" ve "eylem planları" olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Ana metin, stratejinin uygulama dönemi olan 2023 yılına kadar, yatırım destek ve tanıtım konusunda, ilin fotoğrafını çeken, ilde h acirc;lihazırda karşılaşılan veya strateji dönemi boyunca karşılaşılması muhtemel görülen başlıca sorun alanlarını gösteren ve hedefler koyan belge mahiyetindedir. Eylem planları ise yıllık bazda hazırlanmakta olup ana metinde yer verilen sorun alanlarının çözümüne ilişkin her türlü faaliyet, işlem ve tedbirleri içeren metindir." dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise, ÇKA Adana Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda Yatırım Destek ve Tanıtım Strateji Belgesi hazırlandığını belirterek, "İlimizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliklerini geliştirerek, ilin yatırım destek ve tanıtım alanındaki gündemine yön verecek çalışmalar gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Adana'da bu çalışmaların çerçevesini çizecek en temel doküman, ilgili mevzuatta da ifade edilen İl Yatırım Destek ve Tanıtım Strateji belgesidir. İlde yatırımların gelişmesinin önündeki engellerin tespit edilerek ifade edildiği ve çözümü için inisiyatifin alındığı, ilin rekabet gücü ve potansiyeli olan sektörlerine odaklanmayı sağlayacak yönlendirme ve destekleme faaliyetlerinin belirtildiği, yurtiçi ve yurtdışı yatırım çekme ve tanıtım faaliyetlerinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında hedef birliğinin sağlandığı, ilerlemenin somut göstergelerle takip edildiği strateji belgesi ile Adana'nın rekabet gücünün geliştirilmesine önemli katkı sağlanması beklenmektedir. Yatırım destek ve teşvik uygulamaları ancak yatırım ortamının iyileştirilmesini hedefleyen ve farklı alanlardaki faaliyetleri içeren geniş kapsamlı bir stratejinin uygulanması halinde başarıya ulaşabilecektir." dedi.

Konuşmaların ardından ÇKA Adana Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Torun Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi ve 2017 yılı Eylem Planı ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Torun, sunumunda Ceyhan Organize Sanayi bölgemiz için önemine değinirken Adana ili genelinde belirlenen 24 il yatırım strateji konusu arasında ilk sıralarda yer alan Ceyhan OSB nin 2017 yılı sonunda yatırımcılar ile masaya oturacağını belirtti.

Sunumun ardından toplantı strateji belgesine yönelik görüş ve önerilerin alınması ile devam etti.