CEYHAN TİCARET ODASI - AB İKG KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞFİKİ PROSEJİ AÇILIŞ TOPLANTISI BÜYÜK BİR KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİ

Ceyhan Ticaret Odası ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı arasında imzalanarak hibe desteği almaya hak kazanan projemiz, kayıtlı istihdamın desteklenmesi ve toplumun bilinçlendirilmesini hedef almaktadır. Ayrıca kayıt dışı istihdam edilen dezavantajlı grupların ve özellikle kadınların işgücüne katılım oranlarını artırarak daha fazla kişiyi istihdama çekmeyi ve istihdamda tutmayı ve gençler için işsizlik oranlarını düşürmeyi amaçlamaktadır.

Ceyhan Öğretmenevi'nde 05.12.2016 tarihinde saat 11.30'da başlayan Proje Açılış Toplantısı CTO Yönetim Kurulu Başkanı Şeref CAN'ın konuşması, CTO Genel Sekreter Yardımcısı Beyna Turgut GÜRLER'in Proje sunumu akabinde öğle yemeği organizasyonu ile son bulmuştur.

Proje; Temmuz 2016'da başlamış olup 12 ay süreyle devam edecektir.

Hedeflediğimiz Proje sonuçları:

* 3 kişi istihdam edilecektir.

* 2 adet saha araştırması yapılacaktır.

* Kayıt dışı çalışan eğitim seviyesi düşük 100 kişiye bilinçlendirme eğitimi verilecek ve İŞKUR'a kayıtlı olacaktır.

* Ceyhan ve Kadirli Ticaret Odasına kayıtlı 500 300 işveren bilinçlendirme eğitimi alacaktır.

* Ceyhan ve Kadirli Ticaret Odasında çalışan 15 kişi bilinçlendirme eğitimi alacaktır.

* Ceyhan ve Kadirli' de çalışan 50 meslek öğretmen bilinçlendirme eğitimi alacaktır.

* Ceyhan ve Kadirli' de 40 muhasebeci bilinçlendirme eğitimi alacaktır.

* Ceyhan ve Kadirli' de 71 muhtar bilinçlendirme eğitimi alacaktır.

* 2 toplantı düzenlenecek, 3515 tanıtım materyali basılacak, 2 büyük rapor hazırlanacaktır.

Açılış Toplantısında Can; Kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışı istihdam, son yıllarda çokça tartışılan, çözümler üretilmesi gereken önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece gelişmekte olan ülkeler değil, gelişmiş ülkelerde kayıtdışı istihdam konusuyla karşı karşıyadır. Türkiye ekonomisinin gelişmesinin önünde bir engel olarak görülen kayıtdışı istihdam konusunun boyutlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması önem taşımaktadır.

Özellikle son yıllarda sorun sıkça hükümet programlarında kayıtdışı istihdamın yer alması sorunun önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle Türkiye'nin gündeminde önemli bir sorun olan kayıtdışı istihdam kavramı, her açıdan incelenerek çözümler üretilmesi ve çözülmesi gereken bir olgudur.

Avrupa Birliği ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı kapsamında kazanılan bu proje başarısıyla Ceyhan Ticaret Odası öncülüğünde bölgemizde yapacağımız Bilinçlendirme ve literatür çalışmaları Kayıtlı İstihdamın desteklenmesini hedeflenmekteyiz, dedi.