CTO, ÇKA Tarafından Düzenlenen Adana Yatırım ve Tanıtım Stratejisi Çalıştayına Katıldı.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) CTO'nun içinde yer aldığı paydaşları ile birlikte Adana için yatırım destek ve tanıtım stratejisi hazırlık çalışmalarına başladı.

Yatırım destek ve tanıtım stratejisi; ildeki tüm ilgili kurum ve kuruluşları aynı vizyon etrafında bir araya getirerek kurumlar arası etkileşim ve işbirliğini geliştirmeyi, kısa ve orta vadeli ortak öncelik ve faaliyetleri belirlemeyi ve ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda yaşanılan sorunlara çözümler üretebilmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda ÇKA Adana hizmet binasında ilin ekonomik ve sosyal kalkınmasında öne çıkan sektörler ve ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda yaşadığı sorun alanlarını tespit etmek amacıyla yatırımcılara hizmet sunan başta belediyeler ve kaymakamlıklar olmak üzere kamu kurumları, oda ve borsalar ile organize sanayi bölgesi ve serbest bölge gibi kurumların katılımı ile çalıştay gerçekleştirildi. Gerçekleşen çalıştaya CTO'yu temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Beyna Turgut Gürler katıldı.

ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu konuşmasında, 81 ilde yatırım destek ve tanıtım stratejisinin hazırlandığına dikkat çekerek, "Diğer illerde olduğu gibi bizde Adana ve Mersin ili için bu çalışmaları başlattık. Bu toplantıda yatırımın önündeki temel sorunlar neler, nasıl aşılabilir sorularını soracağız. Bir sonraki aşamada hangi sektörleri ön plana çıkarıp hangi hedef gruplarına yönelik nasıl tanıtımlar yapabileceğine yönelik eylem planı ortaya koyacağız." şeklinde konuştu.

Yatırım destek ve tanıtım stratejisinin ÇKA Yönetim Kurulu'na onaylatılacağını bu nedenle resmi belge niteliğinde olduğunu belirten Altunsu, çalışmanın Ajansın değil ilin yatırım destek stratejisi ve eylem planı olacağını bu nedenle önem arz ettiğini ifade etti. Altunsu, bu eylem planının Ajansın Adana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren, görevleri yatırımcılara yol göstermek ve illerin yatırım ortamlarının iyileşmesine katkıda bulunmak olan yatırım destek ofislerinin çalışmalarına da ışık tutacağını vurguladı.

Çalıştayda, Adana'da paydaşlardan yatırımın önündeki engeller ve somut çözüm önerileri toplandı. Yatırım destek ve tanıtım stratejisinin bir sonraki aşamasında ildeki yatırımcılarla görüşmeler yapılarak onların görüş ve önerileri alınacak. Hazırlanacak bu strateji ve eylem planı ÇKA Yönetim Kurulu tarafından kabul edildikten sonra 6 ayda bir gelişmeler değerlendirilecek ve yatırım konusunun il gündeminde sürekli olarak yer alması sağlanacaktır.