BAŞKAN CAN'IN MÜŞTEREK TOPLANTI KONUŞMASI

        Bugün gündem dışı olarak bölgemiz ile ilgili bazı sorunları dile getirmek istiyorum. Birincisi bilindiği üzere OSB İle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Hep Ceyhan denilse de bu sadece Ceyhan'ın sorunu değildir. Burası Ceyhan, Kozan, Adana, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'in denize açılan penceresidir. Biz STK'lar olarak TOBB Başkanı Sayın Hisarcıklıoğlu’nun dediği gibi ücretsiz neferleriz. Hepiniz işimizden Ödün vererek memleket için birlikte neler yapabiliriz diye çalışmaktayız.
Ekonomi olmazsa vatan da olmaz. Atatürk Kurtuluş Savaşı’ndan çıktıktan sonra asıl savaşın başladığını belirtmiştir. Çünkü bir memleketin ekonomik gücü yoksa hiçbir şeyi yok demektir. Ekonomik gücün olacak ki askerin, Silahın, kuvvetin olacak. Yani sesin gür çıkacak.
Bilindiği üzere Adana sınırlarımız içinde Ceyhan sınırımızın Yumurtalık'a kadar olan bir bölgesinde 16-17 kilometrelik bir sahil şehidimiz mevcut. Ceyhan'dan sonra Yumurtalık'a kadar olan bölgede ise 20 km olmak üzere toplamda 35-40 kilometrelik bir körfez şehidimiz var. Bu bölgede 14 ÇED Raporu alan firma var. Tabii ki elektrik olmazsa olmaz ama fazlasının da zarar olduğunu ifade etmeliyim. Eski bakanımız Taner Yıldız'a da açıkladığımız gibi bu kadar çok termik santralin bölgeye zarar vereceği ve Türkiye'nin en büyük su havzasının bizim bölgemizde olduğunu fakat 10-20 yıl sonra kömür nedeniyle sünger şeklinde olan su emiş yerlerinin kapanacağını kanaatinde olduğumu ifade etmeliyim.
Ayrıca bir kömür santralinin günlük 10.000 ton kömür tüketimi var. Bu çok ciddi bir rakamdır. Hamuru bile yoğurmuş olsak %1 yada 2'lik bir fire veriyor. Bunlar gözle görünmeyen firelerdir. Nereye uçtuğunu bilemezsiniz. Bu fileler ya denize ya ekim alanlarımıza ya da soluduğumuz havaya yansımaktadır.
Bundan önceki hükümette sadece milletvekilimiz var, bakanımız yok diyorduk. Lakin 64. Hükümette Çok büyük söz sahibi Ömer Çelik gibi Bir eski bakanımız var. Bunun yanı sıra en büyük bakanlıklardan biri olan Çevre ve şehircilik Bakanı Sayın Fatma Güldemet Sarı da Adanalıdır. Eğer gerçekçi projelerle hep birlikte bunu yaparsak daha güzel şeyler olacağı kanaatindeyim.
Bugün önümüzde bir Kayseri veya Gaziantep örnekleri var. Gerçekten imrenilecek derecede büyüyen iki şehir. Ama bizim denizimiz var. Bugün yaptığımız ihracatları Mersin ya da İskenderun üzerinden yapıyoruz. En güzel Liman yerimiz burada fakat yapamıyoruz. Enerji İhtisas ve Endüstri Bölgesi ‘nin 2007 yılında açıklanmasına rağmen bugün baktığımızda herhangi bir gelişmenin olmadığını görmekteyiz. Sebebi ise daha önceki Yerel Belediye’nin yapmış olduğu tasarruflardır. Bu gibi hayati önem taşıyan, bölgeyi ilgilendiren konularda STK’lardan da görüş alınması gerektiğini düşünüyoruz.
Diğer bir konu ise elimizdeki arazileri nasıl rantabl bir duruma getirip bölge istihdamına katkı sağlayabiliriz?
Bölgede bilindiği üzere BTC, BOTAŞ, İSKEN, TOROS GÜBRE gibi büyük firmaların varlığının yanı sıra gelecek olan da birçok büyük firma mevcuttur. Ulusal anlamda bakıldığında çok iyi lakin Bölgesel anlamda katkıları maalesef yeterli değildir.
Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Adana- Ceyhan ya da Bölge sorununda ziyade Türkiye’nin sorunu durumuna geldi.
Bugün 14.000 dönümlük arazimiz yatırıma açılmış olsa Adana’nın, Ceyhan’ın, Kozan’ın ve bütün ilçelerin önünün açılacağı gibi milli gelirimize bile yansıyacaktır.
İşte bu bağlamda bizler neler yapabiliriz? Hep birlikte taşın altına elimizi koyup birlikte hareket etmeli, birlikte nasıl gelişiriz diye düşünmeliyiz.
Enerji İhtisas ve Endüstri Bölgesi’ni Adana’nın dünyaya açılan kapısı olarak nitelendiriyoruz. Böylesine önemli bir yerimiz varken böyle uğraş verirken 1200 dönümlük OSB’nin tescili ancak alınmak üzere. Fakat toplamda arazimiz 4300 dönümdü. Ancak bu arazinin 850 dönümü ÇED Raporunu bitirmiş bir firma tarafından Termik Santral yapılmaktadır. Bu termik santralin hayata geçmesi ile su havzasının ciddi anlamda kirleneceği ve orada bulunan köy halkının sağlığına ciddi anlamda zarar vereceği açık ve nettir.
Önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili yazılı olarak itiraza hazırlanmakta olduğumuzu belirtirken sizlerin de bu konu ile ilgili desteklerinizi beklemekteyim.