TMO ithal buğday ve mısır satışı

TMO Ceyhan ajans Amirliğinden Odamıza gönderilen yazıda,

İskenderun Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan ithal mısırlar kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili 800 TL\Ton fiyatla (KDV hariç, manipülasyon ve nakliye ilave ücreti dahil) satış açılmıştır.

Satışa açılan mısır stoklarına yoğun talep gelmesi halinde kullanıcısına öncelikli olarak satılacağı bildirilmiştir.

Teslimat süresi cari uygulamalarımız doğrultusunda belirlenecek olup, son teslim tarihi 30 Kasım 2017 tarihini geçmeyeceği bildirilmiştir.

Ayrıca bilindiği üzere AB kontenjanı kapsamında ithalatı yapılan 113 bin ton ekmeklik buğdayla ilgili yüklemeler devam etmekte olup, gemilerin Kasım ayının ikinci yarısında Mersin, İzmir ve İskenderun limanlarında olması beklenmektedir.

Ekmeklik buğdaylar, bahse konu limanlarımızdan tahliye edilip millileşmelerini müteakip 1.020 TL/Ton - KDV ve Manipülasyon hariç (5 TL/Ton manipülasyon ücreti uygulanacaktır.) fiyatla un fabrikalarına yönelik peşin bedel mukabili satılacaktır. Talep sahipleri 14 Kasım 2017 tarihi mesai bitimine kadar hinterlandında bulunduğu şube Müdürlüklerine talep formu aşağıda istenilen belgelerle birlikte müracaat edecektir.

Talep sahiplerinden;

*Halen faaliyette olduğunu gösterir belge ( Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair cari tarihli belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.)

*2016 yılına ait fiili tüketim belgesi,

*Mamul madde ihracatını gösterir belge istenecektir.

Talep sahipleri, 2016 yılına ait un ihracat miktarlarını veya un ihracatlarının olmadığını resmi olarak belgeleyeceklerdir. (ihracatı varsa ilgili ihracatçı birliklerinden,ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden)

İlgili üyelerimize duyurulur.

Detaylı bilgiye ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz.

EK Dosyalar