Karadağ Ulçin'de Tarım Arazisi Kiralanmasına İlişkin İhale

İhale Tarihi: 18.10.2017
Ülke: KARADAО CUMHURİYETi
Açıklama
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden 04.10.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ilişikte sunulan yazı ve ekinde, Karadağ'ın Ulçin şehrinde devlet mülkiyetindeki 694.981 m sup2;'lik tarım arazisinin tarımsal amaçla kullanılmak üzere 15 yıllığına kiralanacağı bildirilmekte ve tüm kayıtlı tarım üreticileri, gerçek ve/veya tüzel kişiler ve/veya konsorsiyumları tekliflerini sunmaya davet edilmektedir.

İhale ayrıntısı için tıklayınız

EK Dosyalar