İhale ilanı

T.C. Ceyhan Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü 'nden gelen 09.06.2017 tarihli yazıda İlçemiz, Sarımazı Mahallesi 36 derece 55 dakika 08.32 K. Enleminde 35 derece 59 dakika 54.16 D. Boylamında bulunan 1 adet Yarı Batık Gemi enkazının çıkarılarak Hazine payı %30 dan aşağı olmamak şaryı ile çıkarılan malzemenin Hazineye ayni pay olarak verilmesi ihalesinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/o maddesine göre Ceyhan Milli Emlak Müdürlüğünce 06.07.2017 tarihinde satış ihalesi yapılacağı bildirilmiştir.

Söz konusu ihaleye ait metin ekte yeralmaktadır.

Tüm üyelerimizin bilgisine sunarız.

EK Dosyalar