Lojistik Sürecinde Dokümantasyonun Sadeleştirilmesi - İthalatta Bağlantı Sorunu

Lojistik Koordinasyon Kurulu'nun Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı" Politika 1.2 (Kamu Kurumlarının Lojistikte Üstlenecekleri Rollerin Tanımlanması, Lojistik Maliyetlerin Düşürülmesi ve İşlem Sürelerinin Kısaltılması) başlığı altında yer alan 5 no'lu eylem kapsamında dokümantasyonun azaltılmasına yönelik bir çalışma yapılmasına ve özel sektörün konuya ilişkin görüşlerinin alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden Birliğimiz tarafından bir soru formu oluşturulmuş olup Lojistik Koordinasyon Kurulu'na sunulacak çalışmada kullanılmak üzere katkınıza ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu çalışmanın üyelerinize duyurulmasından ve soru formunun en geç 14 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar doldurulmasından memnuniyet duyulacaktır.

Saygılarımızla,

Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı

http://odop.kalkinma.gov.tr/dokumanlar/18Tasimaciliktan_Lojistige_Donusum_Programi.pdf

Soru Formu

1) İhracat Soru Formu http://anketor.tobb.org.tr/Default.aspx?aid=67

2) İthalat Soru Formu http://anketor.tobb.org.tr/Default.aspx?aid=68

EK Dosyalar