Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ

Mevzuat:

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

5 Nisan 2017 Tarihli ve 30029 Sayılı Resm icirc; Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170405.htm amp;main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170405.htm

Özet:Bu kanun ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesinde hazırlanan "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen Ekleri"nin Onaylanması uygun bulunmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170405-18.htm

EK Dosyalar