BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIОI

Başbakanlık Özelleştirme idaresi Başkanlığından alınan, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Ankara ilinde bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin 07.03.2017 tarih ve 86039450-1474 sayılı ilan yazısı mail ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

EK Dosyalar