Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan Özelleştirme İhalesi

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan alınmış olan ihale metinleri ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar