TÜRKİYE - TANZANYA 2. DÖNEM KEK TOPLANTISI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza intikal eden yazıda; 10-11 Ocak 2017 tarihleri arasında Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal tarafından Ankara'da "Türkiye-Tanzanya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem" toplantısının yapılacağı bildirilmiştir.

Bu kapsamda yapılacak toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla; bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri toplantı sonunda imzalanacak tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerinizin 04 Ocak 2017 tarihine kadar Odamızın 613 20 44numaralı faksına veya ceyhanto@tobb.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

EK Dosyalar