Türkiye-Cibuti 3.Dönem KEK - Toplantısı Hk.

Eşbaşkanlığı Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal tarafından yapılan Türkiye-Cibuti Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı'nın 26-28 Kasım 2016 tarihlerinde Cibuti'de gerçekleştirilmesinin planlandığı iletilmektedir.

Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak Tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerinizin en geç 10 Kasım 2016 tarihine kadar Birliğimize (E-posta: gorkem.karabeyoglu@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Üyelerimize duyurulur.

EK Dosyalar