Özelleştirme Kapsam ve Programında bulunan Kömür Rezerv Alanı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mevkinde bulunan, EÜAŞ'a ait Kömür Rezerv Alanı ve Enerji Üretim Alanının özelleştirilmesine ilişkin ilan, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

EK Dosyalar