CEYHAN TİCARET ODASI?NDAN DUYURULUR

                                  CEYHAN TİCARET ODASI’NDAN DUYURULUR.

 

 

     5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 24. Ve 25. Maddeleri uyarınca;8 Ocak 2005 ve 25964 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi” ile ilgili yönetmelik kapsamında, aidatların usul, tarife ve ödeme zamanları düzenlenmiştir.

 

     Buna göre üyelerimizin Odamıza olan yıllık ve munzam aidatları Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitle tahsil edilmektedir.

 

    2013 yılı yıllık aidatı ile 2012 yılı ticari kazanç ve ticari bilanço karı üzerinden binde beş olarak hesaplanan munzam aidatın ikinci taksitinin Ekim ayı sonuna kadar ödenmesi, vaktinde ödenmeyen aidatların cezalı olarak tahsili 6183 sayılı yasa gereğidir.

 

            Bu kapsamda herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmak istemeyen üyelerimiz, aidatlarının 2.taksitini

31 Ekim 2013  Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Odamız veznesine ve anlaşmalı olduğumuz Ceyhan Şubeleri olmak üzere Halkbankası 16000067, Ziraat Bankası 34324669-5001 ve Deniz Bank 4420-3062497-351 nolu hesap numaralarına firma ismiyle yatırabilirler.

 

 

 

 

                                                        CEYHAN TİCARET ODASI

EK Dosyalar