COSME GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ERASMUS - DESTEK OFİSİ ÇAОRISI

KOSGEB Başkanlığı, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium -sized Enterprises- COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olup, ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirmesinden sorumludur.

COSME Programının bileşenlerinden biri olan Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında "Erasmus for Young Entrepreneurs - Support Office; Genç Girişimciler İçin Erasmus - Destek Ofisi" ihale çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

EK Dosyalar