T.C. Başkakanlık Özelleştirme Dairesi Başkanlığı İlanı Hakkında

T.C. Başkakanlık Özelleştirme Dairesi Başkanlığı'ndan TOBB'a gelen yazıda özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding A.Ş.'ye ait Ankara/Kızılay Depolu Mağaza taşınmazının özelleştirilmesine dair ilanı siz saygıdeğer üyelerimize duyurulur.

EK Dosyalar