Mısır Üretici Kayıt Sistemi

TOBB'dan alınan 14.07.2016 tarih ve 0412/13524 sayılı yazıda, Ekonomi Bakanlığı'nda Mısır Üretici Kayıt Sitemi ile ilgili gerçekleştirilen toplantıda, alınan sistemin 14-16 Haziran 2016 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü Ticaretteki Teknik Engeller Komitesi'nde "Belirli Ticari Sorunlar" başlığı altında gündeme getirildiği belirtilmiştir.

Toplantıda, bahsi geçen Komite'de Mısır tarafının konu hakkında yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla çeşitli uygulamaları hayata geçirdiği ifade edilmiştir. Söz konusu uygulamalarla ilgili bir bilgi notunun da Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlandığı vurgulanmıştır.

Bu kapsamda ekte bir Örneği sunulan bilgi notunun siz Sayın Oda Üyelerimizin bilgisine sunarız.

EK Dosyalar