TÜRKMENİSTAN İNŞAAT KONFERANSI DUYURUSU

Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınan ilgi yazıda, 27 - 29 Ağustos 2016 tarihlerinde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmenistan İnşaat Sergisi ve Uluslararası İnşaat Konferansının düzenleneceği ifade edilmektedir.

Türkmenistan İnşaat ve Mimarlık Bakanlığı, Türkmen Oto Yolları Devlet Kuruluşu, ve Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortak organizasyonunda gerçekleştirilecek olan etkinlikler katılımcı profili ve içerik olarak Türkmenistan'da inşaat sektörü alanında gerçekleştirilen en önemli iş etkinliğidir.

Birçok ülkeden çokuluslu şirketler ve inşaat ve ilgili alt sektörlerin üst düzey yöneticileri, uluslararası kuruluş temsilcileri ve iş insanlarından oluşan yüzlerce seçkin katılımcıyı bir araya getiren "Türkmenistan İnşaat 2016" yeni iş bağlantıları kurmak ve mevcut İletişim ağını genişletmek, Türkmenistan pazarına yönelik projeler geliştirmek açısından katılımcılarına önemli imkanlar sunmaktadır.

Katılmayı düşünen üyelerinizin katılım teyitlerini en geç 1 Ağustos 2016 tarihine kadar Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'na ( Tel: 993 12 398955, Fak:: 993 12 398920 , E-posta: ccitm.int@gmail.com) ya da TOBB'a (Adem Kula, Tel: 0212 924 3973, E-posta:adem.kula@tobb.org.tr ) bildirmeleri gerekmektedir.

Saygılarımla

EK Dosyalar