KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı

Sayın CTO Üyemiz;

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 10. Kalkınma Planı, 64. Hükümet Programı KOBİ Stratejisi Eylem Planı ve Sanayi Stratejisi Eylem Planında belirtilen öncelikler dikkate alınarak,

1. Bilişim Teknolojileri KOBİ'lerinin, Geliştirilmesi

2. Hızlı Büyüyen KOBİ'lerde Kapasite Geliştirme

3. KOSGEB Destekli Girişimlere İvme

başlıklarında Proje Teklif Çağrıları hazırlanarak, yürürlüğe alınmış ve KOSGEB' in kurumsal internet sayfasında yayınlanmıştır. Proje başvuruları 30 Mayıs - 1 Temmuz 2016 tarihleri arasında alınacağını siz sayın üyelerimizin bilgisine sunarız.

EK Dosyalar