SIAL China Fuarı

13-15 Mayıs 2014, Şangay, Çin

Konu:  Asya gıda ve içecek fuarı  

İletişim:  İstanbul Ticaret Odası tarafından Milli Katılım Organizasyonu düzenlenecektir

Tel: 0212 455 61 13

Faks: 0212 520 15 26

E-posta:  idil.aslantas@ito.org.tr  

EK Dosyalar