Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan Gelen İlan

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan alınan 02.03.2016 tarih ve 1379 sayılı yazı ekte sunulmaktadır.

Bilginize...

EK Dosyalar