Yolcu Taşımacılığında Sınır Kapılarındaki Yığılmalar

SAYIN ÜYEMİZ
İlgi: TOBB?nin 08.02.2016 tarihli ve 0441/2662 sayılı yazısı
İlgi kayıtlı yazıda, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde, uluslararası yolcu taşımalarının daha verimli, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi konusunda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı?ndan alınan yazıya http://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinden ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

EK Dosyalar