Kırgızistan Terek Sahasında Yer Alan Antimon Madeninin Kullanım Haklarının Devri

İhale Tarihi: 17.09.2015
Ülke: KIRGIZiSTAN
Açıklama
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan 03.09.2015 tarihli bir yazıda; Kırgızistan Jeoloji ve Maden Kaynakları Devlet Ajansı tarafından Terek Sahası’nda toprak altındaki antimon madeninin kullanım hakkının açık artırma ile satışı için bir ihale gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu Ajansın, ihaleye ilişkin koşulları belirlemek için düzenlediği resmî belge (şartname) ekte sunulmaktadır.

EK Dosyalar