27. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

TOBB’dan alınan 24.04.2013 tarih ve 9912 sayılı yazıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)’nın yazısına atıfla ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kavramının geliştirilmesi, yapılan çalışmaların kamuoyuna aktarılması, toplumsal duyarlılığının arttırılması ve konuyla ilgili mevzuatın etkin şekilde uygulanabilmesinin sağlanması amacıyla düzenlemekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği haftası etkinliklerinin 27’ncisinin 7-8 Mayıs 2013 tarihinde İzmir’de düzenlenleneceği bildirilmektedir.


 

Söz konusu etkinlikle ilgili detaylara www.isghaftasi.org  adresli web sayfasından ulaşılabilmekte olup, ilgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

EK Dosyalar