TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU - GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU SEÇİMLERİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

 

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Çalışma Esaslarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından uygulamada karşılaşılan hususlar, gelen talep ve öneriler doğrultusunda yeniden düzenlendiği bildirilmektedir.

 

TOBB İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyelerini 25 Aralık 2014 Perşembe günü yapılacak seçimle kendi aralarından seçeceklerdir. 

 

Yeni düzenlemeye göre oluşturulacak olan kurula üye olacak olan kadın girişimciler ile genç girişimcilerin “Ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası” olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, “İlde veya ilçede bulunan bir fakülte, yüksekokul ya da enstitüde, girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler” de İl Kurul üyesi olmak üzere Odamıza başvuruda bulunabileceklerdir.

 

Konu hakkında detaylı bilgi ve başvuru formlarına www.kadingirisimciler.org.tr vewww.gencgirisimciler.org.tr  web sitesinden ulaşılabilmektedir. Bir şirketin sahibi, ortağı yönetim kurulu üyesi, genel müdürü veya murahhas azası olarak faaliyet göstermekte olan kadın ve genç girişimcilerimizin kurul üyeliği için aşağıda linkte yer alan başvuru formlarını eksiksiz bir şekilde doldurarak en geç 28 Kasım 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza göndermeleri gerekmektedir.

EK Dosyalar