Irak Kriz Masası Çalışmaları

Irak Kriz Masası Çalışmaları
İlgi: (a) 18.06.2014 tarihli ve 0411-12134 sayılı yazımız. (b) Ekonomi Bakanlığı’nın 20.06.2014 tarihli ve 46473657/724 sayılı yazısı. 1. İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, Irak’ta yaşanan son gelişmeler nedeniyle, Irak’ta güvenlikli olmayan bölgelerde bulunan firmalarımızın, temsilcilerini ve yanlarında çalışan işçilerini tahliye ettikleri belirtilerek, bu kapsamda herhangi bir mağduriyete uğramamaları için önceden tedbir almak amacıyla güvenlikli olmayan bölgelerde halen bulunmakta olan firma temsilcileri ve işçilerine ait bilgilerin Dışişleri Bakanlığı’na iletilmek üzere Birliğimize gönderilmesinin gerektiği bildirilmiştir. ​

Dışişleri Bakanlığı Irak Kriz Masası tarafından yapılan 22 Haziran 2014 tarihli Basın Açıklamasında Musul, Kerkük, Selahaddin, Anbar, Diyala, Bağdat, Basra, Babil, Necef, Kerbela, Vasit, Meysan, Kadisiye, Musenna ve Dikar vilayetlerine ilişkin olarak daha önce yapılan seyahat uyarılarının geçerliliğini koruduğu belirtilmektedir.

 

1.     Bu defa, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan ilgi (b)’de kayıtlı yazıda, Irak’ta son dönemde yaşanan olayların ülkemize etkilerini en aza indirmek, gelişmeleri yakından izleyerek kamuoyunu düzenli bir biçimde bilgilendirmek ve etkin bir karar alma mekanizması oluşturmak amacıyla Dışişleri Bakanlığı’nca yürütülen Irak Kriz Masası çalışmalarına Ekonomi Bakanlığı tarafından da katkı sağlandığı bildirilmektedir.

 

Ekonomi Bakanlığınca gönderilen, Irak’ta yatırımı olan firmalarımız tarafından doldurulması istenen “Irak’taki Türk Personele İlişkin Bilgi Formu”  aşağıdaki ekte yer almaktadır.

 

2.    Diğer taraftan İrak’a yönelik ticari faaliyette bulunan firmalarımızın karşılaştıkları sorunların detaylıca tespit edilmesi ve ilgili mercilere ivedilikle aktarılması gerekmektedir. Bu itibarla, firmalarımızın ihracatlarında karşılaştıkları sorunlar, lojistik ve taşımacılık konusunda ortaya çıkan problemler, siparişlerin iptal edilip edilmediği (iptal olması durumunda yıllık siparişin ne kadarına tekabül ettiği bilgisi), mal bedellerinin tahsilindeki sorunlar, hangi ürünlerde ihracatın azaldığı, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kullanan firmalarımızın taahhütlerini gerçekleştirebilme durumları, hangi illerimizin/bölgelerimizin ne düzeyde etkilendiği ve benzeri hususlardaki bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

 

3.    Bilgilerinizi, yukarıda 2. Maddede belirtilen “Bilgi Formu” ile 3. Maddede yer alan hususların  üyelerine duyurulmasını, bu hususlarda edinilecek bilgilerin Dışişleri Bakanlığı Irak Kriz Masası ve Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere, Oda ve Borsalarımız ve/veya doğrudan firmalarımız tarafından Birliğimize (E-posta: irak@tobb.org.tr , Faks: 0312 218 22 09) ivedilikle iletilmesinin teminini rica ederim.

EK Dosyalar