İran Maku Serbest Bölgesi?ndeki Yatırım Olanakları

15-16 Nisan 2014 tarihleri arasında Tahran’da gerçekleştirilen Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon 24. Dönem Toplantısı’nda ele alınan, İran Maku Serbest Bölgesi’ndeki yatırım olanakları konusunda T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden gönderilen yazının bir örneği ilişikte sunulmaktadır.

EK Dosyalar