TAPDK DAN alınan 21.04.2014 tarihli Yazı önemle Duyurulur

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınan 21.04.2014 tarih ve 7700 sayılı yazı ekte yerlamaktadır.

Siz Sayın Üyelerimize önemle duyurulur.

EK Dosyalar