ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR

Bilindiği gibi ülkemizde başta gıda üretim ve perakende iş yerleri olmak üzere, çeşitli sıhhi ve gayrisıhhî iş yerlerinde çalışanların yaptırmak mecburiyetinde olduğu portör muayeneleri,02 Kasım 2012 tarihli ve 28103 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığının ve Bağlı kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 58 inci maddesinin 11 inci fıkrasıyla 24 Nisan 1930 Tarihli 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanun’unun portör muayeneleriyle alakalı 126 ncı ve 127 nci maddeleri değiştirilmiştir.
Söz konusu değişiklik maddeleriyle belirli zamanlarda yapılması gereken portör muayeneleri ve tetkikleri yapılmayıp bunun yerine 126 ncı maddedeki hijyen eğitimleri alınmasına, 127 nci maddedeki değişiklikle ise hijyen eğitimlerine ilişkin hususların Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve hayvancılık Bakanlığının müştereken çıkaracağı bir yönetmelikle düzenlenmesi hükmedilmiştir. 
Bu çerçevede hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 05 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin sahipleri ve işletenleri, Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içinde çalışanların Yönetmelikle belirtilen eğitimleri almalarını sağlamaları gerekmektedir. 


            Yönetmelikle söz konusu eğitimlerin Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel müdürlüğü tarafından planlanması ve düzenlenmesi öngörülmüştür. İl ve İlçelerde Genel Müdürlüğe bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde ve Meslek Eğitim Merkezlerinde Eğitimler düzenlenmektedir.

            Bu kapsamda Üyelerimizin herhangi bir cezai müeyyideye maruz kalmamaları için gerekli eğitimleri almaları gerekmektedir.


            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla.

EK Dosyalar