A.TR VE MENŞE İSPAT BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ihracata ilişkin dolaşım ve menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesi için geliştirilen MEDOS (https://medos.tobb.org.tr) sistem kullanımı Bakanlığın uygulama takvimi uyarınca 14 Mayıs 2018 tarihi itibari ile A.TR Dolaşım Belgeleri ile tam otomasyon uygulamasına başlanmıştır.

14-28 Mayıs 2018 tarihleri arasında A.TR Dolaşım Belgesi ile yapılacak ihracat işlemlerinde her iki usulde de düzenlenen hem Oda ıslak kaşe imzalı hem de elektronik olarak belgelerinin kullanılabileceği ancak 28 Mayıs 2018 tarihinden sonra ise A.TR Dolaşım Belgesi'nin sadece elektronik ortamda MEDOS sistemi üzerinden düzenlenebileceği bildirilmiştir.

Firmalarımızın MEDOS Sistemini kullanabilmesi için öncelikli olarak statik IP adreslerini aşağıdaki bilgilerle birlikte medos@tobb.org.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

- Firma adı,
- Firmanın vergi numarası,
- Firma yetkilisinin adı,
- Firma yetkilisinin T.C. No.'su,
- Firma yetkilisinin İletişim bilgileri (cep telefon ve e-mail)
- Sabit IP adresi,

MEDOS sistemi geçiş sürecinde sorun yaşanmaması için IP adresinizin kayıt ettirilmesi ve kullanım için ekte yer alan MEDOS kullanım kılavuzunun incelenmesi hususlarını,

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

EK Dosyalar