Kuzey Irak İnşaat Malzemelerinde Uygunluk Belgesi

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan alınan 29.12.2017 tarih ve 20350 sayılı yazıda, 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından yeniden başlatılan sevk öncesi inceleme uygulaması kapsamında İbrahim Halil Gümrük Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren inşaat malzemesi ihracatında IKBY tarafından yetkilendirilen Intertek Test Hizmetleri A.Ş.'den alınacak "Uygunluk Belgeleri"nin aranacağı, sözkonusu belgeler temin edilmeksizin gümrüğe ulaşan sevkiyatın mahrece iade edileceği belirtilmektedir.

Saygılarımızla,

Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar