CTO? DAN BTC PROJE BAŞARISI

BTC Toplumsal Kalkınma Girişimi Programı Küçük Destek Fonu (KDF) kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan projemizin BTC-CTO arasında sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında Mevcut hizmet hızının gelişen teknolojiyle arttırılarak, bilgiye ulaşımın kolaylaştırılması ve mevcut hizmet kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir.

 

Proje çerçevesinde yeni yazılım teknolojileri ve yeni makine ekipmanlar kullanılarak üyelerine daha hızlı ve kaliteli eğitim vermeyi hedefleyen Ceyhan Ticaret Odası buna benzer birçok yeni girişimi bulunmaktadır.

Projemizin ana amacı ise; Ceyhan Ticaret Odası örgütsel yapısının teknik, idari ve mali açıdan güçlendirilmesi, oda üyelerinin ihtiyaç duyduğu hizmetler çerçevesinde oda örgütsel yapısının oluşturulması projemizin ana hedefidir.   5 ay sürecek proje kapsamında 9 personelin teknik ve idari açıdan kapasitesinin arttırılması hedeflenmekte olup, yeni yazlım ve makine ekipmanların kullanımı sağlanacaktır.