Ceyhan Ticaret Odası Meslek Komiteleri Seçimleri

CEYHAN TİCARET ODASI BAŞKANLIОI'NDAN

5174 sayılı yeni Türkiye Odalar ve Borsalar Kanununun 84. Maddesi gereğince , Odamız Meslek Komiteleri seçimleri 02 EKİM 2017 Pazartesi günü Hükümet Caddesi üzerindeki hizmet binamızda yapılacaktır.

Seçimlerle ilgili Meslek Gruplarına göre düzenlenmiş, seçme veya seçilme hakkına haiz üye listeleri

13 Eylül Çarşamba

14 Eylül Perşembe

15 Eylül Cuma tarihleri arasında üç (3) gün süre ile odamız salonunda askıya çıkartılarak 15 Eylül Cuma günü saat 17:00'de askıdan indirilecektir.

Oy kullanım sırasında tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair son 1 ay içerisinde düzenlenmiş ve ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğünce tasdik edilmiş Yetki Belgesi ile oy kullanabileceklerdir.

Listelere yapılacak itirazlar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na yapılacak olup ilgililere ilanen duyurulur.

CEYHAN TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIОI