İşveren İSG Hizmetleri E- Sertifika Programı ve Sınavı Duyurusu

Çalışma ve iş Kurumundan gelen yazıda ondan(10) az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan "İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik"29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda; Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 9 Ekim 2015 tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Söz konusu Protokol ile hazırlanan E-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecektir.

Bu itibarla, 2016 Yaz dönemi E-Sertifika programı yeni kayıt ve kayıt yenileme için başvurular 6 Haziran 2016 - 24 Haziran 2016 tarihlerinde Anadolu Üniversitesinin http://e-sertifika.anadolu.edu.tr/ web sayfasından yapılacak olup e-öğrenme derslerinin tamamlanması akabinde yapılacak sınavın takvimi 14 Ağustos 2016 olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda yer alan işyerlerine önemle duyurulur.