CTO?DAN MAKİNA İMALATI SEKTÖRÜNDE KÜMELENME SEMİNERİ

 “Ceyhan’da Kümelenme İle Makine Sektöründe Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Ve Ar-Ge Kapasitesinin Arttırılması” projesi Çukurova Kalkınma Ajansı “Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı” çerçevesinde hibe desteği hak kazanmıştır.  Ceyhan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ŞEREF CAN ve Yönetim Kurulu Üyesi HALİL EYGİ tarafından Çukurova Kalkınma Ajansı binasında proje sözleşmesi imzalanarak proje resmen başlatılmıştır. 12 ay süreli bu projede Ceyhan'da makine imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kümelenme girişimi kapsamında ortak üretim, ticaret ve hizmet altyapısını destekleyici, ortak tanıtım alanı, ortak imalat personeli yetiştirme sahası ve küme geliştirme ofisleri kurularak bölge ekonomisine katkı sağlayıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Altyapı hazırlıkları konusun da  12 ay sürecek olan tüm proje faaliyetleri Ceyhan Ticaret Odası ve CEYGEM Proje Birim Ofisinde gerçekleştirilecektir CTO’da yapılan seminer faaliyetler hakkında bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir.  
Seminere Konuşmacı olarak katılan TOOB Akademik danışmanı Ç.Ü. Doç. Dr. Bahattin Karademir Kümelenme Konusun da şunları dile getirdi ;'' Kümelenme, birbirleri ile rekabet içerisinde olan aynı zamanda ilişkili veya birbirlerinin tamamlayıcısı olan ürünleri üreten ve satan işletmeler ile destek kuruluşlarının (üniversite, finans kurumları, lojistik, vb.), sektörel ve coğrafi temelde yoğunlaşmaları olarak tanımlanabilmektedir.


Kümeler, özellikle de aynı faaliyet alanında hem rekabet içinde olan hem de birbirleriyle işbirliği yapan şirketlerin, belli bir alanda uzmanlaşmış tedarikçilerin, hizmet sağlayıcıların, ilgili sektörlerdeki firmaların ve ilgili kurumların coğrafi yoğunlaşmalarıdır.
Kümeler, hizmet sağlayıcıları da dâhil olmak üzere işletmelerin bölgesel bir katma değer zinciri içerisinde bir araya gelmesidir. Diğer bir ifadeyle kümeler, bölgesel bir üretim sistemindeki çok sayıda aktör arasındaki işbirliği ağlarıdır.


Kümeler doğal oluşumlardır. Diğer bir ifadeyle kümeler oluşturulmamış, daha ziyade keşfedilmiştir. Bir sanayide veya değer zinciri etrafında stratejik işbirlikleri kuran çok sayıda işletmenin olduğu; mühendisler, teknik bürolar, avukatlar, profesyonel muhasebeciler ve vergi danışmanları, yönetim danışmanları ve Ar-Ge kurumları, üniversiteler ve gelişmiş eğitim kurumları gibi uygun hizmet sağlayıcılarının bulunduğu bölgelerde ekonomi gelişmektedir.
Örnek olarak California Silikon Vadisi, Norveç Balıkçılık Sektörü , Fransa Şarap Sektörü gibi sıralana bilir''
Dedi.

 

Ceyhan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ŞEREF CAN;
''Ceyhan'da makine imalat sektöründe faaliyet gösteren isletmelerin kümelenme girişimi kapsamında ortak üretim, ticaret ve hizmet altyapısını destekleyici, ortak tanıtım alanı, ortak imalat personeli yetiştirme sahası ve küme geliştirme ofisleri kurularak bölge ekonomisine katkı sağlayıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi özel amacımızdır'' dedi.

 

Sunumunu CTO Genel Sekreter Yardımcısı Beyna Turgut Gürler’in yaptığı Seminere  Ç.Ü. Doç. Dr. Bahattin Karademir, CTO Yönetim Kurulu  Başkanı Şeref Can, CTO Meclis Başkanı Mehmet Ali Toptaş ,Makine Mühendisi Osman Taşçı, CTO üyeleri ve Üniversite örgencilerininde katıldığı, seminer yapılacak altı etkinliğin ikincisi olan bu seminerlerin, Haziran ayına kadar süreceği belirtildi.