86039450-823.02-29116 sayılı Özelleştirme İlanı

Sayın Üyelerimiz;

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 01/12/2017 tarih ve "Özelleştirme İlanı" konulu duyurusu; aşağıda yer almaktadır.

Bilginize...

EK Dosyalar