Ticaretin Kolaylaştırılması Müzakereleri

İlgi: TOBB'dan gelen 08.11.2017 tarihli, 17209 sayılı ve Ticaretin Kolaylaştırılması Müzakereleri konulu yazı aşağıda sunulmuştur.

İlgi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 03.11.2017 tarihli ve E- 00029242102 sayılı yazı aşağıda sunulmuştur.

İlgide kayıtlı ve detaylı ilişikte yer alan yazıda, ülkemiz ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein'dan oluşan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın revizyonu kapsamında Anlaşmaya eklenmesi öngörülen Ticaretin Kolaylaştırılması Faslı müzakereleri ile ilgili özel sektörün değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Bu itibarla, Odamız üyesi ilgili firmalara gereken duyurunun yapılıp, toplanan görüş, öneri ve değerlendirmelerin Birliğimize (Kubilay.simsek@tobb.org.tr) en geç 17.11.2017 tarihine kadar iletilmesi hususu üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,
Ceyhan Ticaret Odası

EK Dosyalar