Özelleştirme İlan Yazıları Hk

Başbakanlık Özelleştirme İdaresinden alınan,

- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Elektrik Üretim A.Ş'ye ait Manyas Hidroelektrik Santralinin ve bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin 03.10.2017 tarih ve 21214 sayılı,

- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Tortum Hidroelektrik Santralinin özelleştirilmesine ilişkin 04.10.2017 tarih ve 21556 sayılı,

- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, İzmir ili Aliağa ilçesinde bulunan taşınmaz ve üzerinde bulunana varlıkların özelleştirilmesine ilişkin 04.10.2017 tarih ve 21600 sayılı,

- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Elektrik Üretim A.Ş'ye ait Manyas Hidroelektrik Santralinin özelleştirilmesine ilişkin 13.10.2017 tarih ve 23101 sayılı,

- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul ili, Şili ilçesi, Balibey Mahallesinde bulunan taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin 13.10.2017 tarih ve 23099 sayılı,

- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait Tekirdağ Limanının özelleştirilmesine ilişkin 13.10.2017 tarih ve 23094 sayılı,

İhale ilan yazıları ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

EK Dosyalar