T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIОI ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KÖMÜR REZERV ALANI VE ENERJİ ÜRETİM ALANININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Özelleştirmeye ilişkin yazı için tıklayınız.

EK Dosyalar