ÇEVRE MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI / 27.10.2017 - ADASO

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve ilgili Genel Müdürlerin katılımlarıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın muhtelif faaliyetleri hakkında 27 Ekim 2017 Cuma günü saat 15.00'da Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.

Söz konusu toplantı kapsamında, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın "Çevresel Etki Değerlendirme", "Ambalaj Atıklarının Kontrolü", "Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol, "Su Kirliliği Kontrolü" vb yönetmelikleri çerçevesinde karşı karşıya kalınan sorunları yetkili birimlere doğrudan iletebilme imkanı bulunacaktır.

Çevre Şehircilik Müsteşar Yardımcısı ve Çevre Baş Müzakereci Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Çevre Şehircilik Bakanı Baş Danışmanı Ahmet Zenbilci, Çevre Yönetim Genel Müdürü Muhammet Ecel ve Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Genel Müdürü Mustafa Satılmış'ın katılımlarıyla düzenlenecek toplantı, yapılan düzenlemelerden doğrudan etkilenen sanayicilerimizin yaşadığı muhtelif sorunlarını dile getirebilmesi anlamında önemli bir fırsat olacaktır.

Söz konusu toplantıya tüm üyelerimiz davetlidir.

Saygılarımızla,

Program

Tarih : 27.10.2017 Cuma

Saat : 15.00

Yer : Adana Sanayi Odası Toplantı Salonu

EK Dosyalar