Türkmenistan Demiryolu Yapımı İhalesi

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından Nota ile alınan, Türkmenistan Demiryolları Bakanlığı’nın açtığı İslam Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen Bereket-Etrek (Türkmenistan-İran sınırı) demiryolu inşaatı projesi kapsamında, Bereket İstasyonunda anahtar teslimi "Ana Lokomotif Deposu İnşaatı"na ilişkin ihale duyurusunu içeren mektubu ekte sunulmaktadır.
 İhale ayrıntısı ekte yer almaktadır.

EK Dosyalar