Kazakistan Ulusal Tarım Şirketi KazAgro?nun Talebi hk.

Kazakistan Ulusal Tarım Şirketi “KazAgro”, Kazak tarım sektörüne yabancı yatırımcıların çekilebilmesini teminen çalışmalar yürütmektedir.

Üretim sektöründe KazAgro tarafından öncelik verilen alanlar, sağlanan teşvikler ve şirkete ilişkin bilgiler aşağıda verilen ekte yer almaktadır.

Bilginize...

EK Dosyalar