Slovenya Cumhurbaşkanı Sn. Borut Pahor?un ziyareti vesilesiyle Slovenya Yatırım Semineri

Slovenya Cumhurbaşkanı Sayın Borut Pahor’un Türkiye’ye resmi ziyareti vesilesiyle, DEİK ve

Slovenya Yatırım Ajansı (SPIRIT) işbirliğiyle 16 Ocak 2014 Perşembe günü 10:30 – 15:00 saatleri

arasında Ceylan Intercontinental Hotel / Istanbul’da “Slovenya Yatırım Semineri” düzenlenecektir.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra

önde gelen Sloven firmaların üst düzey temsilcilerinin katılacağı toplantıda Slovenya’da özelleştirme

sürecindeki kurumlarla ilgili bilgi aktarılacaktır. Seminer taslak programı ve özelleştirme projesi

kapsamındaki Sloven firmaların listesi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.


“Avrupa’nın en iyi saklanan sırrı” olarak gösterilen Slovenya, endüstri ve tasarım alanlarında sahip

olduğu

rekabet gücünü yenilikçilikle birleştirmiş olup sağlam bir ekonomik yapıya sahiptir. Ülkede kişi başı

milli gelir 17,500 Euro’nun üzerindedir. 2004 yılında Avrupa Birliği üyesi olan Slovenya’nın, eski

Yugoslavya Devletleri’yle güçlü ticaret ve yatırım ilişkileri bulunmaktadır. Coğrafi konumu sebebiyle,

Koper Limanı önemli bir “lojistik merkez” konumundadır. Slovenya’daki doğrudan yabancı yatırımlar

özellikle son 10 yılda ivmeyle artarak geçtiğimiz sene 12 milyar dolara yaklaşmıştır. 

Slovenya’da yatırım imkanları ve özelleştirme projelerindeki fırsatların değerlendirilmesi açısından

önem arz eden Seminer’e iş dünyası temsilcilerimizin katılımını diler, ekte yer alan formun eksiksiz

doldurularak katılım teyidinizin en geç 14 Ocak 2014 Salı günü mesai bitimine kadar

DEİK’e (Dilek Tuna, dtuna@deik.org.tr, tel: 0212 339 5036) iletilmesini rica ederiz.
 

EK Dosyalar