Ceyhan Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nden Duyurulur.

Batık Gemi İlanı

Ceyhan Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nden 02.08.2017 tarih ve 45280540-320.02-1720 sayılı yazısında Ceyhan ilçesi, Sarımazı Mahallesi sınırları içerisinde (Yumurtalık Serbest Bölgesi) 36 derece 55 dakika 08.32 K. Enleminde 35 derece 59 dakika 54.16 D. Boylamında bulunan 1 adet Yarı Batık Gemi enkazının çıkarılarak Hazine payı %30 dan aşağı olmamak üzere çıkarılan malzemenin Hazineye ayni pay olarak verilmesi ihalesinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/o maddesine göre Ceyhan Milli Emlak Müdürlüğünce 07.09.2017 tarihinde yapılacak satış ihalesine ait ilan metni yer almaktadır.

Siz Saygıdeğer Üyelerimizin bilgisine sunarız.

EK Dosyalar