KOBİ Stratejisi Eylem Planı 4.3.2 Eylem Planı Hk.

10. Kalkınma Planı 2014-2018 Md. 696 kapsamında KOBİ'lerin hem kendi aralarında hem de büyük işletmeler, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle iş birliği halinde daha organize faaliyet göstermeleri ve kümelenmelerinin destekleneceği hususu karara bağlanmıştır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda; "Uygulama ve Araştırma Merkezi, yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumu" şeklinde tanımlanmıştır.

Bu doğrultuda, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı uhdesinde "Araştırma merkezleri ile KOBİ'ler arasında birlikte çalışma kültürü güçlendirilecektir" eylemi yürürlüğe alınmıştır. Bu eylem ile araştırma merkezlerinde KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların yürütülmesi ve h acirc;lihazırda yürütülen çalışmaların KOBİ'ler ile buluşturularak ticarileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, KOBİ temsilcilerinin üniversitelerde yer alan araştırma merkezlerini ziyaret etmeleri, uygulamalı araştırmalar yapan merkezlerin çalışmalarının çeşitli etkinlikler yoluyla KOBİ'lere tanıtılması planlanmaktadır.

Çukurova Üniversitesi ve Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile yapılan görüşmeler neticesinde aşağıda tabloda yer alan Araştırma Merkezlerine belirtilen tarihlerde ziyaretler yapılması planlanmakta olup ilgilenen Siz Saygıdeğer Üyelerimize duyurulur .

SIRA

ÜNİVERSİTE

ARAŞTIRMA MERKEZİ

ÇALIŞMA ALANI

ZİYARET TARİHİ

1

Çukurova Üniversitesi

Araştırma Merkezi Laboratuvarı

Tarım ve Gıda
Çevre ve Enerji

Malzeme

03.07.2017

13:30

2

Çukurova Üniversitesi

Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Biyoteknolojik Alanlar

03.07.2017

15:00

3

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe Öğretmek, Türkiye' yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak.

06.07.2017

13:30

4

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü programlarının dışında, kamu kurumları ile özel ve uluslararası kuruluşların ya da kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen veya bizzat talep ettikleri alanlarda.

06.07.2017

15:00

EK Dosyalar