17. Geleneksel Tüketici Ödülleri İlanı

2013 yılı faaliyetleri dikkate alınarak verilecek olan “Geleneksel Tüketici Ödülleri“

TOBB’dan alınan 27.12.2013 tarih ve 26453 sayılı yazıda; tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yedi dalda “Geleneksel Tüketici Ödülleri“ verileceği bildirilmiştir.
İlana ulaşmak için http://www.gtb.gov.tr/haberler/17-geleneksel-tuketici-odulleri-bilincli-tuketicileri-ureticileri-saticilari-tuketicileri-koruyan-kuruluslari-ve-bilimsel-calisma-sahiplerini-bekliyor


 

EK Dosyalar