İŞLETMELERE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM ANKETİ

TOBB’NİN MESLEKİ EĞİTİM İLE İLGİLİ DUYRUSU

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik Komitesi 2012-2013 Eylem Planı’nın “İşletmelerin eğilim birimi oluşturma, eğitici bulundurma ve işletmelerde mesleki eğitim vermelerine yönelik özendirici ve kolaylaştırıcı mekanizmaların oluşturulması” konulu 2’nci maddesi ile ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında özel sektörün mesleki ve hizmet içi eğitime katkısını artırmak üzere, uygun teşvik mekanizmalarnın hayata geçirilmesi öngörülmektedir.

Söz konusu eylem maddesi kapsamında durum tespiti yapılması ve teşvik mekanizmalarının neler olabileceği konusunda işletmelerin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TISK) ortaklığında bir anket yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir. Bu süreçte hazırlanan “TOBB-TİSK Ortaklığında Uygulanan İşletmelere Yönelik Mesleki Eğitim Anketi” başlıklı anketin, TOBB’nin üyelik sistemi ile ülke çapında örgütlenmiş bir ağa sahip olduğu dikkate alınarak, Birliğimizin web sayfası üzerinden yapı1maına karar verilmiştir. Anket çıktıları bahse konu çalışma ve konuyla ilgili başka çalışmalar için geliştirilecek politika ve tedbirlere katkı yapacaktır.

Bu itibarla, 11 Şubat 2013- 11 Mart 2013 tarihleri arasında Birliğimiz adresi üzerinden (Tıklayınız) gerçekleştirilecektir.

EK Dosyalar